YURTSEVER HALKIMIZA VE KAMUOYUNA

Yazdır
Kategori: Açıklamalar
Cumartesi, 28 Haziran 2014 tarihinde oluşturuldu

PAJK KOORDİNASYONU

Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi olarak Zeynep KINACI yoldaşın gerçekleştirdiği eylem ile özgürlük tarihine nakşettiği 30 Haziran gününün 28. Yıldönümünü ve Zeynep KINACI yoldaşın büyük fedai eylemini selamlıyoruz. Onun şahsında mücadelemizin en büyük değerleri olan şehit yoldaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

30 Haziran 1996 yılı Kürt özgürlük mücadelesinde yeni mücadele tarzının başladığı dönemi ifade ediyor.

Zeynep Kınacı yoldaş gerçekleştirdiği eylem ile mücadele tarihimizde yeni bir başlangıcın mimarı oldu. Zilanarkadaş sadece eylemi ile değil, yaşam tarzı, duruşu, kişiliği ve mücadeleye katılım tarzı ile RêberApo’nun her daim yoldaşı olduğunu ve PKK militan kişiliğinin nasıl olduğunu ifade ediyor.HevalZilanhareketimize ve Önderliğimize karşı komplo girişimlerinin yaşandığı bir süreçte,ideolojik kavrayış düzeyi ve derin öngörüsü ile bu saldırılara karşı nasıl cevap verilmesi gerektiğini gösterdi. Savaş tarzında yenilemenin ve değişimin nasıl olacağını gerçekleştirdiği fedai eylemi ile kanıtladı. Zilan yoldaş kişiliğinde açığa çıkardığı özgür kadın duruşu ile milyonlarca Kürt kadınının, öncüsü, sembolü oldu. Kadın doğasının, özünün en güçlü ifadesi olan tanrıça karakterinin çağdaş temsilcisi olarak özgür kadın kimdir ve nasıl yaşar sorusuna en güzel cevabı verdi. Kadın iradesinin, gücünün, yaratıcılığının, fedakarlığının toplam bileşkesini ifade eden Zeynep KINACI yoldaş bu gün Kürdistan’da milyonlarca kadının ruhunda, beyninde yaşıyor. Binlerce çocuk Zilanismini alarak büyüyor.

Haziran ayı kadın özgürlük hareketi açısından kadın militanların eylemleri ve şahadetleri ile sembolleşen bir ay. Ararat’ın direniş ve isyan kültürünü kişiliğine yediren Sema YÜCE yoldaş 1998 yılında kendi bedenini cayır cayır yakarak kendi küllerinden yeniden yaratılan özgür kadını temsil ediyor. HevalSema en zor koşullarda mücadeleyi her zaman daha fazla ön plana çıkaran bir yoldaştır. Militan kişiliği özgür kadın kimliği ile buluşarak Kürdistan’ın kutsal tanrıça mirasını kendi benliğinde açığa çıkardı. Sistemin insanı her anlamda imha etmek isteyen zindan gerçekliği içerisinde gerçekleştirdiği eylem ile düşmanın bütün kirli politikalarını yakmıştır.

PKK’yi şehitler partisi olarak tanımlayan RêberApohevalZilan ve heval Sema için “Zilan ve Sema tarihin ve kadının dirilişidir!Zilan, önünde eğilmesi gereken bir tanrıçadır.İnsanlığı tercih etmek Zilanların dilinden olmak, düşüncesinden olmakla mümkündür.Zilan eylemi, intihar eylemi değil, saldırı eylemidir.Zilan sembolize zafer kişiliğidir.Yaşam adına yücelen ne varsa bu eylemdedir.

Sema Yüce; bu değerli kadın militanınboyun eğmez, başkaldıran ve gittikçe kendisini anlamlılaştırmak isteyen bir kişilik olduğu kesin.Eyleminde güçlü, güzel yönler fazlasıyla mevcut.Büyük yaşam tutkusu kadar, onun bedeli olan büyük savaşımı sonuna kadar göze alma yiğitliğini gösteriyor.Sema gerçeği; aşka, güzelliğe, iddialı kimlik sahibi anlamına geliyor. Büyük özgürlük savaşçısı; erkeğe, aşksızlığa teslim olmamış kadın anlamına gelir. Bu kişiliği kazanmanın dışında hiçbir şey sizi bu savaşta yürütemez.” demektedir.

Bedenine sardığı bombalar ile düşmanın komplocu ve katliamcı zihniyetini patlatan Zilanyoldaş ile adeta kızgın ateşte dans edercesine düşmanıninkar ve imhaya dayalı zihniyetini yakan Sema yoldaş mücadelemizin özgür kadın kimliğini temsil ediyorlar. Onlar gibi binlerce şehit kadın yoldaşımız da özgür kadın mücadelesinin tanrıçaları, özgür kadınları oluyorlar.

2014 yılı haziran ayı da mücadelemiz açısından tarihi gelişmelerin yaşandığı bir dönem oluyor. Bu gün de karşılıklı iki çizgi olan halkların özgürlük çizgisi iletoplumun ve halkların düşmanı olan çizgi büyük bir savaşım içerisinde. Özellikle son günlerde dört parça Kürdistan’da yaşanan gelişmeler bunu ifade ediyor. Bir yanda bir vampir gibi toplumun kanını emmeye, iradesini hiçe saymaya alışmış AKP, IŞİD, İran gibi statükocugüçler ile diğer yanda ise demokratik ulus perspektifi şiarında kenetlenen Ortadoğu halkları var. Kürt Halkı RêberApo’nun geliştirdiği süreç öncülüğünde büyük bir mücadele veriyor. Her yönden gelen saldırılara karşı özgürlük mücadelesi ve Kürt halkı birbiri ile kenetlenmiş durumda ve hiçbir güç bu bağı koparacak güçte değil.RêberApo kalıcı bir barışa dönük geliştirdiği somut politika ve adımlar ile AKP hükümetini de somut adımlar atmaya zorluyor. Yalan üzerinden politika yapmayı kendine bir tarz haline getirmiş AKP hükümetinin, içinde bulunduğumuz süreci kendin başlatmış gibi bir hava yaratma istemine rağmen bu sürecin mimarının RêberApo olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu gerçeği gören ve bilen bütün demokratik kesimler RêberApo etrafında birleşerek sürecin kalıcılaşması için mücadele veriyorlar.

Bu sürecin öncü gücü her zamanki gibi kadınlar oluyor. Kürt kadınları başlatmış oldukları “Kadınlar Özgürlüğü Ve Önderliği İçin Eylemde” hamlesi ile sürece ivme kazandırıyorlar. Bu gün bütün Kürdistan’da kadınlar bu slogan ile özgürlüğe yürüyorlar. Sistemin çok bilinçli bir şekilde geliştirdiği kadın katliamlarına karşı oldukça cesaretli ve kararlı bir şekilde mücadele veriyorlar. Kadınlar kapitalist moderniteye alternatif olarak demokratik ulusu inşa ediyorlar. Özellikle Rojava Kürdistanı olmak üzere bütün Kürdistan’da kadınlar demokratik ulus inşasına oldukça aktif bir şekilde katılıyor, demokratik ulusun argümanlarını tartışıyor, pratik uygulamaya koyuyorlar. Ekonomik alandan, öz savunmaya, politikadan, sanata, dine, bilime kadar kadının dışlanmış olduğu ne kadar alan varsa buralarda yeniden örgütleniyorlar, demokrasi ve özgürlük bilinci ile yeniden kurumlaşmayı sağlıyorlar.

HevalZilan, Heval Sema ve özgürlük mücadelesinin kahramanlık sembolleri olan şehitlerimiz içinde bulunduğumuz sürecin en büyük mimarları oluyor. Onlar canlarını feda ederek yarattıkları bu süreci bizlere miras bıraktılar ve bize düşen en büyük görev bu süreci daha güçlü aşamaya, zafer aşamasına taşımak. Önderliğimiz her şahadeti güçlü bir hamleye dönüştüren bir tarzın sahibidir. Şehitler gerçeğini en güçlü şekilde tahlil ederek, Zilanlarve Semalar şahsında özgürlük militanını yarattı.

Bu süreç karşısında en fazla sorumlu olması gereken kadınlardır. Özgürlüğe en çok ihtiyacı olan kadınlardır. Yaşanan sömürü ve katliamlara en güçlü cevapZilan ve Sema çizgisinde daha çok örgütlenip mücadeleyi yükseltmek olacaktır. Bizler de PAJK militanları olarak bu yüce kadın yoldaşlarımızın anılarına ve mücadelelerine her zaman sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. Bütün kadınları sistemin kirli oyunlarını ve katliamlarını boşa çıkartmak için özgürlük mücadelesine çağırıyoruz.

Yaşasın Özgür Tanrıçalar Zilan Ve Sema Yoldaşlar!

Yaşasın Kadın Özgürlük Mücadelesinin Mimarı Rêber APO!

Yaşasın Mücadele Ederek, İradeleşerek Özgürleşen Kadın Kişiliği!

 

Devrimci Selam ve Saygılar 

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2017 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan