KADINLARA, HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA

Yazdır
Kategori: Açıklamalar
Çarşamba, 03 Aralık 2014 tarihinde oluşturuldu

PAJK KOORDİNASYONU

Kürdistan Kadın Özgürlük Partimiz (PAJK), tarihsel gelişmelerin yaşandığı böylesine kritik bir süreçte Kürdistan ve yurt dışından yeterli sayıda delege bileşimiyle toplanarak 9. Kongresini başarıyla gerçekleştirmiştir. Kongremiz, başta Kobani, Rojava, Şengal olmak üzere  soykırım saldırılarına ve faşist-gerici erkek egemen vahşetine karşılık hiçbir geri adım atmadan özgürlükte kararlaşma ve zaferi kesinleştirme kongresi olmuştur. Arin Mirkan yoldaş şahsında direniş ruhunun damgasını vurduğu kongremiz, Kobani’de olduğu gibi savaşan halk gerçeğine bağlı kalınarak Demokratik Özgür Kürdistan Önderliği çizgisi temelinde Ortadoğu’da kadın özgürlük devrimini gerçekleştirmenin stratejik ve taktik esaslarını belirlemiştir. Kadınların özgürlük sorunun çözümü, demokratik ulusun inşası ve savunulması gündemleri kapsamlı tartışılarak kadın özgürlük mücadelemiz ve halkımız açısından büyük bir kararlaşma kongresi olmuştur. 

 

Kongremizin sonuçları başta Önderliğimize, tüm kadınlara, direnen Kürt halkına ve Ortadoğu halklarına kutlu olsun. 9. PAJK Kongremizi Rojava, Şengal, Maxmur ve Güney Kürdistan şehitlerine ithaf ediyoruz.  Alçakça saldırılarda yaşamını yitiren kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı tüm Şengalli halkımızı saygıyla anıyor,  vahşet saçanları lanetliyoruz. Kobani’de,  Şengal’de, Suruç’ta, Silopi’de, Sine’de, Muhabatta, İran’da, Kolombia’da, Afganistan’da, Nijerya’da dünyanın neresinde olursa olsun direnmeyi onur bilerek mücadele silahını kuşanan tüm yürekli kadınları, genç kızları, anaları mücadele coşkumuzla selamlıyoruz.       

Rojava’da, Şengal’de, Güney Kürdistan’da, Kuzey ve Doğu Kürdistan’da kadınların ve tüm Ortadoğulu halkların savunmasını üstlenen YJA Star, YPJ, YBŞ, HPJ’li kadın özgürlük savaşçılarının direnişini kutluyor ve bu uğurda şehit düşen temel yaşam kaynağımız ve mücadele öncülerimiz yüce şehitlerimizi Arin Mirkan, Zozan Kobani, Deniz Fırat ve Evin Derik şahsında büyük bir minnetle anıyor, anılarına bağlılığımızın gereği olarak kadın özgürlük devrimini Ortadoğu’da gerçekleştirmenin sözünü veriyoruz. 

Kongremiz, Önderliğimizin özgürlüğünü temel gündem alarak bu eksende kadınların, Kürt halkının ve Ortadoğu halklarının özgürlük ve demokrasi sorununu tartışmıştır. Önder APO’nun özgürlüğü kadınların özgürlüğüdür hakikatini esas alan Kongremiz, Ortadoğu’nun kaos, kriz ve iç savaştan çıkışın biricik yolunun Önderlik pradigmasının yaşamsallaştırılması ve ve İmralı zulüm sisteminin yerle bir edilmesi olduğu gerçeğine bağlı kalarak kadın özgürlük sorunu ve Kürt sorununun çözüm politikalarını belirlemiştir. Özgür, demokratik ve barışçıl bir yaşamın Ortadoğu’da güçlü tesisi ancak Önder APO’nun özgürlüğü ve sunduğu yol haritası temelinde demokratik konfederal sistemle mümkündür. Bu paradigmanın ve demokratik toplumsal yaşam projesinin mimarı olan Önderliğimizin İmralı’da sürdürdüğü eşsiz direniş barış, demokrasi ve özgürlük direnişidir. Önderliğimizin sağlık, güvenlik ve özgürlüğünü garantiye almak Ortadoğu’da kilit bir role sahip olan Kürt sorununun çözümü ve özgürlüğüdür de. Kongremiz bu bağlamda tüm dönem görevlerimizin, mücadelemizin ve çalışmaların merkezine Önderliğimizin özgürlüğünü almıştır. Önderlikle 24 saat yaşama temelinde partileşme mücadelesini yükseltme kararlılığına ve mücadeleyi kazanma iddiasını ortaya koymuştur.15 Şubat Uluslararası komplocu güçlerin yenilgiye uğratılması kadın mücadelesini geliştirmekle olacaktır. 15 Şubat’ta başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızı 15 Şubat komplosunu lanetlemeye, İmralı sistemine son vermeye çağırmıştır.

Beş bin yıllık eril uygarlık tarihini ideolojik, felsefik, sosyolojik, ekonomik, siyasi, kültürel yönleriyle değerlendirerek, insanlık tarihinde hep var olan demokratik uygarlık paradigmasını ortaya koyan Önder Abdullah Öcalan’ın beş cilt savunması, gerçek anlamda kadın tarihinin yeniden yazılması ve aydınlatılmasıdır.  Kongremiz, bu anlamda demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın yaşamsallaştırılmasından sorumlu olan PAJK’ın dönem görevlerini somutlaştırmıştır.

İflas eden kapitalist modernite paradigması tüm yapılarıyla birlikte yıkılırken, diğer taraftan demokratik modernite paradigmasının tüm yönleriyle hayata geçmesine muazzam fırsatlar sunmaktadır. Kadınların ve halkların özgürlüğünden korkan güçler, kaosu derinleştirerek savaşı insanlık dışı yöntemlerle vahşice uygulamaya çalışarak bir kez daha kadınların ve toplumun özgürlük iradesini kırmak, direnişini etkisizleştirmek istemektedir. Bu savaş beş bin yıllık erkek egemen uygarlık güçleriyle kadınlar, halklar, tüm direnen, saldırıya uğrayan toplumsal dinamiklerin, unsurların temsil ettiği demokratik modernite güçleri arasında şiddetlenmektedir. Kürdistan güncel olarak yaşanan bu yoğun çatışmaların, aynı zamanda gelişebilecek çözümlerin de merkezi haline gelmiştir. Ortadoğu kaosundan çıkışta başarı şansı en yüksek olan güç, Önderliğimizin Demokratik Modernite Güçleri olarak görünür kıldığı, demokratik toplum güçleridir. Bu anlamda 21.yüzyıl kadınların ve halkların özgürlük yüzyılı olacaktır. Bunun için Kongremiz, demokratik uygarlık çağının kadın uygarlık çağı ve devrimine denk öncü militan sorgulamasını güçlü yaparak eleştiri-özeleştiriyle kendisini yenileme kongresi olmuştur. Dönem görevlerini başarmakla yükümlü tüm militan ve özgürlük savaşçılarının Önderlik gerçeğiyle bütünleşme ve çizgiye yeniden katılımda kararlaşma kongresi olmuştur.

 

Kongremiz, kadına yönelik şiddeti, cinsiyetçi sosyal-ekonomik-kültürel politikaları, uygulamaları, ulus-devletlerin kadın kırım politikalarını ve DAİŞ olarak harekete geçirilen kara faşizmi değerlendirilmiştir. APO’cu felsefeyle ruh, bilinç, irade kazanmış Kürt kadın kimliği, Ortadoğu’da özgürlük çiçeklenmesine dönüşmüş, tüm dünyaya ilham kaynağı olmuştur. Bugün DAİŞ’le kadına karşı yürütülen katliam, tecavüz, cariyeleştirme, köleleştirme saldırıları, İran’daki kadın idamları, kadın özgürlük çizgisine yönelik sistematik ideolojik intikam saldırıları olarak değerlendirmiştir. PAJK 9. Kongremiz, tüm kadınlara mücadeleye aktif katılma çağrısı yapmış, erkek vahşetine, fiziki ve kültürel soykırım saldırılarına karşı ideolojik mücadeleyi yükseltme, siyasi mücadeleyi kazanma, örgütlenmeyi derinleştirme, öz savunmayı güçlendirme kararı almıştır.

 

Kadının tarihi direnişinin sembolü olarak daha şimdiden tarihe mal olan Kobani direnişinin en üst düzeyde sahiplenilmesi, Rojava devriminin kalıcılaştırılması, Şengal halkının yaralarının sarılması ve Maxmur halkımızın anayurtlarına dönüşü için siyasi mücadelenin yükseltilmesi, Önderliğimizle yürütülen diyalog sürecinde müzakere şartlarının yerine getirilmesini karar altına almıştır. AKP hükümetini aldatıcı, seçim endeksli politikalardan vazgeçmesi yönünde uyarmıştır. Kadınların, tüm halkımızın ve diğer etnik kimlik ve inanca mensup halkların savunulması amacıyla ‘Ulusal Seferberlik’ kararı alarak ulusal direniş mücadelesinin ulusal birlik temelinde yaygınca yürütülmesi için PAJK’ın öncülük sorumluluklarını ivedilikle yerine getirme kararı almıştır.

 

Kürt kadın hareketinin mücadele kimliği olan, 21. Yüzyılda kadın enternasyonal dayanışmasının ruhunu, mücadele duruşunu temsil eden öncümüz Sara (Sakine Cansız) yoldaşın katledilmesinde rolü olan Türkiye devletinden, Fransa’dan, Kürt sorunun çözümünü istemeyen kapitalist sistem güçlerinden hesap sorulması amacıyla, 9 Ocak’ta tüm kadınları alanlara, hesap sormaya, mücadeleyi radikalleştirmeye çağırmıştır. Kongremiz, Paris katliamının hala aydınlatılmamasında sorumlu olan başta Fransa hükümetini kınamıştır.

 

Kongremiz, toplumsal alt-üst oluş sürecinde kadınlar başta olmak üzere tüm ezilen kesimlerde dalga dalga büyüyen özgürlük isyanlarına, çözüm arayışlarına cevap olabilmek için örgütlenme sistemini yeniden gözden geçirerek, Kürdistan’ın tüm parçalarında, yurt dışında ve Ortadoğu’da yeniden yapılanma kararı almıştır. Bunun için Jineoloji çalışmaları, yaşanan tüm toplumsal sorunların çözümünde temel aydınlatıcı ve çözüm üreten önemli bir bilimsel çalışma olarak değerlendirilmiştir. Jineolojinin, kadının kollektif düşüncesinin, mücadele ve projelerinin hayata geçirilmesindeki rolü değerlendirilerek, toplumsallaşması ve ivme kazanması kararı alınmıştır. Yaşanan sorunların çözümü ancak ahlaki politik toplumun yaratılmasıyla mümkündür. Bunun için toplumsallığın yaratıcısı, öznesi ve öncüsü olan kadının eğitimi için sürdürülen akademik eğitimler ve eğitim politikası gözden geçirilerek önemli kararlar almıştır. Bununla birlikte ekonomik ve ekolojik sorunların çözümü için politikalar belirlenmiştir.

 

Aynı zamanda Kongremiz, dünyanın çeşitli yerlerinde mücadele eden başta gerilla kadınlar olmak üzere tüm direnişçi kadınları devrimci dayanışma duygularıyla selamlamıştır. Tüm sorunlardan daha ağır olan kadın özgürlük probleminin çözümü için, erkek sisteminin çizdiği tüm ulusal, siyasal, dini, mezhepci sınırların, kültürlerin, kurumların zihniyette ve pratikte aşılarak kadının birleştirici, güzelleştirici, özgürleştirici yaratıcı, koruyucu, barışçıl zekasıyla ortak mücadele stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi kararını almıştır. Sorunların kaynağı olan eril aklın, bu kez dünyayı kasıp kavurmasına kadın aklıyla dur demenin tam zamanıdır. Bu nedenle kongremiz tüm kadın örgütlerine ve kadınlara; yaşamın kadının renkliliğiyle, çoklu yaşam anlayışıyla, hoşgörü ve sevgisiyle yeniden yaratılması için ortak örgütlenme ve etkili mücadele etme çağrısı yapmıştır.

 

Kongremiz, kapitalist modernite sisteminin gençlik üzerindeki kırım politikalarını kapsamlıca değerlendirmiştir. Toplumun öncü gücü ve geleceği olan gençliğin kadın ve Kürt halkının özgürlük mücadelesinde fedaice katılımı, eşsiz emeği tartışmasızdır. Kongremiz, gençliğin mücadeleci, öncü duruşunu selamlamıştır. Toplumun değişim dinamiği olan gençliğin, kapitalist modernite sisteminin politikalarını boşa çıkaracağına, pırıl pırıl umut dolu özgürlük ütopyasını gerçekleştireceğine dair inancını yinelemiş, her alanda kadınla ortak mücadeleye davet etmiştir. Gençliği ideolojik-politik mücadeleyi yükseltmeye, örgütlenmesini yaygınlaştırmaya, öz savunma görevini Kürdistan’ın dört parçasında daha etkili yerine getirmeye davet etmiştir.

 

40 yılı aşkındır örgütlenen ve profesyonel olarak 25 yılı aşkın süredir Kürdistan’da örgütlenen ve önemli bir öz mirasa sahip olan partimiz PAJK, 9. Kongreyle birlikte Zilan ve Saraların çizgisini tüm toplumda örgütlemenin güçlü sözleşmesini yaşamıştır.  Kadın kurtuluş ideolojisi ilkelerini, yaşamımızın her anında esas alarak her türlü erkek gericiliğine, yapılarına, zihniyetine, kurumlarına karşı mücadeleyi hiçbir engel tanımadan yüksek inanç, irade ve aşkla pratikleştirecektir. Mücadelemiz, jin-jiyan-azadî gerçeğini Kürdistan’da somutlaştırmakla zafere dönüşecektir. PAJK öncülüğüyle komünal demokratik değerleri korumamız için, Kadın konfederalizmini sistemleştirerek demokratik ulusun inşasına yönelmek kadar, savaşan halk gerçekliğinden tek bir an dahi vazgeçmeden meşru savunma stratejisini başarıyla uygulamak esas olacaktır. Böylesine tarihi kritik bir süreçten geçerken tarihsel görevlerimizin bilincinde olarak, kadın partisi olan partimiz PKK’nin 36. Kuruluş yıldönümünü PAJK 9. Kongremizin iddiasıyla kutluyoruz. Kendimizi, yaşamımızı, toplumumuzu ve tarihimizi yeniden kazanmanın ve bunun için direnmenin, mücadele etmenin büyük heyecanını ve iddiasını yaşıyoruz. Bu anlamda kadın kurtuluş ideolojisi eksenindeki parti mücadelemizi, Sara çizgisinde yükselterek, demokratik sosyalizmin öncü militanlığını yapacağımıza, kesinleşen Kürtlük ve özgür yaşam hakikatine son nefesimize kadar bağlı kalarak mücadele edeceğimize dair sözümüz pratiğimiz olacaktır diyoruz.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2017 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan