8. KJK KURULTAYI - SONUÇ BİLDİRİSİ

Yazdır
Kategori: Açıklamalar
Cumartesi, 23 Eylül 2017 tarihinde oluşturuldu

 

 

 

 

 

             Basına ve kamuoyuna

 

KJK 8. Kurultayımız 2-6 Eylül 2017 tarihlerinde Medya Savunma Alanları’nda Kürdistan’ın tüm parçalarından ve yurtdışından, aralarında çok sayıda meclis eşbaşkanının da bulunduğu 115 delegenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kurultayımız, Apocu paradigmayı kadının öz savunma çizgisiyle birleştiren Şehit Nalin Muş, Helin Murat, Şevin Garzan ve Nudem Nurhak şahsında bütün özgürlük mücadelesi şehitleri, başta Şehit Çiyager, Nucan Malatya, Zeryan ve Axin olmak üzere öz yönetim direnişi şehitleri ile büyük halk önderleri Mehmet Tunç, Pakize Nayır ve Asya Yüksel şahsında bütün özgürlük şehitlerimizin çizgisine bağlılık temelinde yürütülmüştür. “Faşizm ve Sömürgeciliğin Yenilgisi, Kadınların ve Halkların Özgürlüğüdür” dönem şiarıyla tamamlanan Kurultayımız, Önder Abdullah Öcalan’a karşı uygulanan mutlak tecridi ve İmralı işkence ve esaret sistemini parçalayacak yeni bir hamlesel devrim mücadelesinin startını vermiş, buna göre tarihi kararlara gitmiştir.

8. Kadın Özgürlük Kurultayımız, hem kadınlar hem Kürtler hem de dünya halkları açısından yüzyıllık gelişmelerin ve kazanım olanaklarının geliştiği bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Mevcut gelişmeleri kapsamlı değerlendiren kurultayımız, yaşadığımız büyük mücadele ve direniş sürecini muhteşem sonuçlarla taçlandırma kararlılığını daha da yükseltmiştir.

KJK 8. Kurultayımız, Önder Abdullah Öcalan üzerinde mutlak tecridin uygulandığı, İmralı işkence ve esaret sisteminin yoğunlaştırıldığı bir süreçte toplanmıştır. Önder Abdullah Öcalan’ın İmralı’da faşizme ve soykırım kıskacına karşı yükselttiği tarihsel direnişin anlamını derinine hisseden kurultay bileşenimiz, Demokratik-Ekolojik-Kadın Özgürlükçü paradigmasını yaşamsallaştırmak ve İmralı Sistemi’ni parçalamak amacıyla önemli tartışmalar yürütüp güçlü kararlara ulaşmıştır. Kurultayımız “Sonda me ye: emê Tecrida İmralı Parçabikin. Reber APO Azad Bikin” sloganıyla yeni bir hamle sürecini başlatma kararı vermiştir. Başlatacağımız yeni hamle süreci sadece AKP faşizminin derinleştirdiği mutlak tecridi kırmayacak, aynı zamanda Önder Apo’nun fiziki esaretine de mutlaka son verecektir.

Kurultayımız, 21’inci yüzyılda derin bir kriz yaşayan erkek egemenlikli sistemin, varlığını güvence altına almak için dünya çapında kadına karşı yürüttüğü sistematik katliamı ve savaşı çok yönlü irdelemiştir. Bölgeden bölgeye biçimsel farklılıklar gösteren bu saldırıları evrensel kadın kırımı olarak isimlendiren kurultayımız, bu kırımın kadının özgürlük arayışı ve bilincinde yaşanan yükselişle aşılacağı tespitini yapmıştır. Dünyanın her yerinde kadınlar egemen erkek sistemin ideolojik ve yaşamsal saldırılarına, sömürüye, eşitsizliğe, cinsiyetçiliğe başkaldırıp, öz savunma ve öz örgütlülüğünü geliştirmektedir. 8. KJK Kurultayımız, geçen üç yıllık süreçte başta DAİŞ ve AKP olmak üzere kadın düşmanı faşist çete ve rejimlere karşı yükselttiğimiz direniş ve öncülük ettiğimiz alternatif sistem inşasının dünya kadınlarına büyük ilham ve güç verdiği hakikatine dayanarak dünya ve Ortadoğu kadın devrimlerinde Kürt kadınlarına tarihsel misyon ve öncü rol  biçmiştir. Hem ataerkil sistemin saldırı savaşını hem de kadınların artan özgürlük arayışını geniş bir çerçevede ele alan kurultayımızda KJK, 21. yüzyılı kadın devrim çağına dönüştürmek için öncülükteki iddia düzeyini daha da büyütmüştür.

Kurultayımız, Ortadoğu’da küresel hegemon güçlerle, ulus-devletçi statükocu güçlerle hareketimizin temsil ettiği Üçüncü Yol arasında kıyasıya bir mücadelenin yürütüldüğü bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Tartışmalarımızda Ortadoğu’nun küresel hegemon güçlerce yeniden dizayn edilmesi amacıyla yürütülen Üçüncü Paylaşım Harbi’nin vekalet savaşından giderek bölgesel devletlerin ve uluslararası güçlerin doğrudan yürüttüğü bir savaşa dönüştüğü tespiti yapılmıştır. Özellikle Rojava ve Kuzey Suriye’de Demokratik Konfederalizmin yegane çözüm modeli olarak öne çıktığı, bütün Ortadoğu halklarında şimdiden büyük bir umut yarattığı vurgulanmıştır. Kurultayımız Ortadoğu’da yaşanmakta olan gelişmeleri, halklarda açığa çıkan umutları demokratik temelde örgütleme ve kurumlaştırma kararlılığıyla tartışmıştır.

8. KJK Kurultayı, Kürdistan’ın bütün parçalarında Kürt halkının yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldığı ancak aynı zamanda özgürlüğünü sağlamak için tarihi bir direniş sergilediği bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve Bakur’da AKP-MHP öncülüğündeki faşist devlet ve diktatör rejimin en temel direniş odağını oluşturan Kürt Özgürlük Hareketi ve her türlü muhalefeti tasfiye etmek amacıyla yürüttüğü soykırımcı savaşı ve buna karşı yükseltilen direnişi geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Ulusal, bölgesel ve jeopolitik gelişmeleri değerlendiren Kurultayımız, bütün faşist yönelimlerine rağmen istediği sonucu sağlayamayan AKP’nin dağılma sürecinde olduğu tespitini yapmıştır. Kurultayımız, kadınların faşizme karşı direnişini selamlayıp mücadeleyi zaferle taçlandıracak olan anti-faşist kadın cephesini büyütüp geliştirme kararlılığına ulaşmıştır.

Kurultayımızın gerçekleştiği günlerde Rojhilat’ta Kürt halkı İran rejiminin katliam politikalarına karşı serhildana kalkmıştır. Bölgenin en eski devlet geleneğine sahip İran, statükoyu korumak için içte saldırıları yoğunlaştırıp dışta ise etki alanını genişletmeye çalışsa da, bütün gelişmeler demokratikleşmeye karşı direncini sürdürmesi halinde aşılacağını göstermektedir. Kurultayımız Banê’den yayılan serhildanı selamlayıp, Rojhilat ve İran’daki kadınların ve halkların arayışlarına çok yönlü örgütlemelerle cevap olma yaklaşımını geliştirmiştir.

Bir kadın devrimi olarak dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham ve umut veren Rojava demokratik sistem inşasını değerlendiren kurultayımız, son üç yıldır DAİŞ’e karşı kadın öncülüğünde yürütülen direnişin QSD güçlerinin başlattığı Rakka ve Dêrazor hamleleri ile birlikte zafere doğru ilerlediğini kaydetmiştir. Rojava ve Suriye’de DAİŞ’in yok edilmesiyle birlikte mücadelenin boyutlarının farklılaşacağına dikkat çeken kurultayımız, başta Kuzey Suriye olmak üzere bütün Kürdistan ve bölgede Demokratik Konfederalizmi hem halkların hem de kadınların asli sistemi olarak geliştirme kararlılığını büyütmüştür. Kurultayımız Suriye’de yaşayan tüm halklara mensup kadınlarda KJK’nin yarattığı umudu ve güveni özgürlükçü zihniyet temelinde örgütlemenin yaşamsal önemine dikkat çekmiştir. Bu temelde Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu inşasını selamlamıştır. Aynı zamanda Demokratik Ulus inşasının kişiliğini ve sistemini yaratma kararlılığını yükseltmiştir.

Başûr’da devam etmekte olan yapısal krizin toplumun bütün kesimleri üzerinde oldukça olumsuz etkiler yarattığını vurgulayan kurultayımız, son dönemde büyük artış gösteren kadın katliamlarını bu krizle bağlantılı olarak ele almıştır. Başûr’da yaşanmakta olan sistem krizinin ancak kadın öncülüğünde geliştirilecek demokratikleşme hamlesi ile aşılabileceğinin altını çizen 8. Kurultayımız, Başûr’da demokratik siyasetin gelişmesi ve demokratik ulusal birliğin sağlanması için kadın hareketinin öncülük pozisyonunu daha da pekiştirme ve kadınların arayışlarını daha güçlü toplumsal açılım ve örgütlemelere kavuşturma kararlılığına ulaşmıştır.

Kurultayımızın ele aldığı önemli bir konu da, Şengal’e yönelik 3 Ağustos soykırımı ve ardından gelişen süreç oldu. Şengalli kadınların YJŞ komutasında Rakka hamlesinde yer alarak DAİŞ’in burada esir tuttuğu Êzidi kadınları özgürleştirmesini tarihi bir özgürlük adımı olarak değerlendiren kurultayımız, DAİŞ’in elinde esir olan bütün kadın ve çocukları özgürleştirme kararlılığını tekrarlamıştır. Bununla birlikte başta Şengalli kadınlar olmak üzere Êzidi toplumunun öz savunma, öz örgütlülük ve öz yönetimini geliştirerek soykırıma cevap verme tutumunu en doğru yaklaşım olarak ele alan kurultayımız, Şengal Özerk Yönetim ilanını selamlamıştır.

8. KJK Kurultayımızın önemle üzerinde durduğu bir konu da, hem Kürdistan hem Ortadoğu hem de evrensel boyutta açılım düzeyimizin genişletilmesi ve demokratik kadın ittifaklarının sağlanması üzerinden özgürlük mücadelesinin ortaklaştırılması olmuştur. Kurultayımız bu çerçevede Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketinin hem Ortadoğu devriminin hem de kadın devriminin öncülüğü iddiasını büyütmüştür. Bununla birlikte başta Kürdistan ve Ortadoğu olmak üzere dünya çapında kırım düzeyine ulaşan kadın ve çocuk cinayetlerine son vermek için etkili bir düzeyde örgütlenerek mücadeleyi geliştirme kararlılığına ulaşmıştır.

21. yüzyıla partileşerek giriş yapan Kadın Özgürlük Hareketimiz, ulaşmış olduğu kararlılık düzeyini hayata geçirmek için Demokratik Ulus’un boyutları üzerinden KJK çatısı altında kadının konfederal sistem inşasını daha da sağlamlaştıracaktır. Eğitimden ekonomiye, toplumsal alandan siyasete, öz savunmadan diplomasiye; yaşamın bütün alanlarında jineolojî perspektifi ile örgütlenecek olan KJK, Demokratik Konfederalizmi toplumun ihtiyaçları temelinde daha güçlü bir tempoyla inşa etme kararlılığına ulaşmıştır. Bu kararlılık önünde engel olan, mücadeleyi geriye çeken orta sınıf anlayışı ve devrimin büyüyen görevlerine yanıt olmayan duruşlarla ideolojik mücadeleyi yükseltmeyi dönemin yakıcı görevlerinden biri olarak belirlemiştir.

Önder Apo’nun dediği gibi, “bütün göstergeler yeni uygarlığın şafak vaktinde kadın özgürlüğünün belirleyici rol oynayacağını ve tekrar ama daha üst düzeyde bir özgür kadın çağının yaşanabileceğini göstermektedir.” Kurultay tartışmalarımız, Demokratik Modernite çağının kadın uygarlık çağı olduğu hakikati temelinde kadın devrimi görevlerine odaklanmıştır. 21. yüzyılı kadın devrim çağına dönüştürmek için kuramda ve eylemde ciddi çıkışlar gerçekleştirme iddiasını yinelemiştir. Bu çıkışların başında; kadın devrimi kuramı ve eylemlerinin, kadın özgürlük çizgisinin mimarı olan Önder Apo üzerindeki mutlak tecridi aşıp, İmralı işkence ve esaret sistemine son vermeyi, faşizmi durdurmayı gören 8. KJK Kurultayımız bu temelde önemli görevleri kararlaştırmıştır.

Sonuç olarak, 8. KJK Kurultayımız, bütün parçalarda Kürt halkının özgürlüğünü sağlamak, Ortadoğu ve kadın devrimini gerçekleştirmek için koşulların her zamankinden daha fazla olgunlaştığı tespitinden hareketle tarihin akışını değiştirecek devrimsel mücadeleyi yükseltmeye kilitlenmiştir. Bu tarihsel sürecin yüklediği stratejik rolden hareketle bütün kadrolarını ve yerel kadrolarını; bütün kadınları, gençleri ve özgürlük özlemi olan herkesi hamlemize aktif katılmaya çağırmıştır. Nalinler, Helinler, Şevinlerin, Nudemlerin, Nujin’lerin çizgisinde özgürlüğün ve başarının her zamankinden daha yakın olduğu inancı ile halkımızı ve tüm kadınları selamlıyoruz. 8. Kurultayımız başta Önder Apo olmak üzere, özgürlük ve hakikat arayışındaki tüm kadınlara ve halklara kutlu olsun diyoruz.

 

 

13 Eylül 2017

 

KJK Koordinasyonu

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2017 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan