HDP’nin Program Ve Projeleri Hayal Değildir

Yazdır
Kategori: Edebiyat
Çarşamba, 26 Şubat 2014 tarihinde oluşturuldu

Zilar STÊRK

HDP’nin yaptığı propaganda sadece bir seçim propagandasından ibaret değildir. HDP, başka bir Türkiye’nin, Demokratik bir Türkiye’nin adı olmaktadır. Demokrasiye açıklığı ve duyarlılığından, farklılıklara eşitlik tanıyan, özgürlükçü anlayışından dolayı, tüm toplumsal kesimlerin olduğu gibi en çok da kadının kendini içinde ifadeye kavuşturabileceği bir partidir. Kadın özgürlükçüdür. Eş başkanlık sistemini esas alarak kadın özgürlükçü yaklaşımını somutlaştırmaktadır. Tüm inanç yapılarına saygılı ve eşit mesafede durma gayretindedir. Tüm kültürlere, açık bünyesiyle bir kültür çeşmesine dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Antikapitalist, zulüm karşıtı, kollektivist bir çizgide kendisini tanımlamaktadır. Endüstri ve kentleşme konularında umut dolu ekolojik projeler geliştirme çabasındadır.

Kentleşmenin hem yapısal hem anlamsal yanlarını yeniden ele alıp değerlendirmek, köyleri toplumun teknolojik nimetleriyle buluşturmak, deforme olmuş politik özelliklerine yeniden kavuşturmak, kentleri de köylerin toplumsal doğasındaki ahlaki ve politik anlamsallığı ile tanıştırmak, buluşturmak, toplumsal doğada zayıflayan meziyetlerin yeniden kazanılmasını sağlayacak niteliktedir. Ekolojik ve toplumsal refah kaygısıyla, yeni bir endüstri anlayışının geliştirilmesinin de buna katkısı büyük olacaktır.

Yansıdığı kadarıyla daha da uzun uzadıya detaylandırılabilecek birçok konuda, HDP’nin çizdiği Demokratik Türkiye rotası, toplumda büyük umutlar geliştirmektedir. Toplumsal doğadan tam kopmamış olan kesimlerde büyük umutlanma ve çiçeklenmeye yol açmaktayken, dünyaya tek renkten bakmaya alışmış, toplumsal doğaya yabancılaşmış, renk körü olmuş, renklerin ruhunun yarattığı anlamsallıktan nasiplenmemiş kesimlere ise boş hayaller gibi gelmektedir.  

HDP’lilerin bu konuştukları, bazı kesimlere hayal gibi gelebilmektedir. Özellikle de salt olgucu, pozitivist, erkek akıldan bakanlara. Mesela geçen gün “5N 1K” Programını sunan Cüneyt Özdemir’in, HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olan Sayın Pınar Aydınlar‘a adeta sorgular gibi yaklaşması, bunun ekrana yansıyan bir örneğidir. Aslında öyle bir program sunucusundan, bu kadar iddialı bir işe yeni girişmiş bir kadın adaya daha olgun, daha pozitif yaklaşması beklenirdi.  Aslında siyasette yeni bir kadın cesareti olmanın da ötesinde, demokratikleşme yönündeki çabalara ve çabacılara daha saygılı bir yaklaşım göstermesi beklenirdi.

Medyanın toplum üzerindeki etki gücü dikkate alındığında, toplumsal bünyenin demokratikleşmesinde de tutuculaşmasında da önemli bir rolün sahibi olmaktadır. Bu açıdan bir medya kuruluşunun yayın çizgisinde, kadının demokratik siyasete katılımını destekleyici mi yaklaştığı yoksa köstekleyici mi yaklaştığı, son derece önemli olmaya başladı. Kadın adaylara yaklaşım, özellikle de televizyon kanallarının, demokratik duruşu konusunda adeta açık bir toplumsal puanlama ortamı yaratmaktadır. Ancak buna rağmen birçok kanalın bu kaygıyı yeterince taşımaması, o kanalların ve arkasındaki destekçi çevrelerin, Türkiye’nin demokratikleşmesine verdikleri önem düzeyini de göstermektedir.

Konunun değer ucunda ise değişim dinamiklerine öncülük eden demokratik siyasetçinin, yürüttüğü çalışma pratiği içerisinde, kendine son derece güvenli yaklaşımı durmaktadır. Medyayla savaşta, değişime inancı oluşturacak olan, demokratik siyasetçinin dinleyicide, izleyicide oluşturacağı güven ve istikrar duygusu, karar ve azim duygusu oldukça önemli olmaktadır. Özellikle de devletçi siyasetin erkek egemen dünyasına yeni giren kadın adaylar için kendini kaygısızca anlatmak, yapacaklarını somut olarak ortaya koymak, önüne çıkacak tuzakları önceden görerek hazırlıklı olmak, yakalanan cesarete denk bir dirayet gücü göstermek oldukça önemlidir.

HDP’nin, demokratik siyaset arenasında yeni bir oluşum olması, bu tür konularda belli sıkıntılarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Yeni bir siyasi yapı olması itibariyle, kamuoyuna yansıyan bu ufak tefek sıkıntılarına ek olarak bir de kadının ilk defa siyaset alanına, adeta patlama düzeyindeki bu katılımının da yarattığı bazı sıkıntılar, zaman zaman yansıyabilmektedir. Böyle bir köşeden, her iki boyutta da yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak kadın aklından şunu söyleyebiliriz; demokratikleşme yolunda ilklere imza atıyor olmanın yarattığı dezavantajlı konumdan kaynaklı bazı sıkıntılar, asla yıldırmamalıdır. Taşınan heyecan ve coşkuyu asla azaltmamalıdır. Tersine, HDP’nin demokratikleşme projesinin görkemliliği, büyüklüğü ve derinliği karşısında küçük, aşılabilir sıkıntılar olarak ele alınıp, ayak bağı olmasına izin verilmemelidir.

 

Çünkü HDP projesi, yüzyılımıza damgasını vurmaya aday bir projedir. Demokratik çağın toplumsal sistemi olarak, demokratik ulus anlayışını ve toplumsal demokratik kurumlaşmasını geliştirmek, demokratik siyaset alanındaki her kesin ama daha fazla da kadının, bundan sonraki en büyük aşkı ve tutkusu olmalıdır. Demokratik siyaset alanındaki kadında, özgür geleceğini inşa etmeye dönük bu aşk ve tutku düzeyi geliştikçe, bu alana baş koymuş, gönül vermiş hiçbir kadını, Cüneyt “Bey” gibi erkek akıllar, kolay kolay sıkıştıramayacak, alaya almaya, cevapsız bırakmaya zorlayamayacak, buna cesaret edemeyecektir.  

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2017 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan