İnceleme

Tekoşin OZAN

Bölgemizde son dönemlerde en fazla basına yansıyan görüntüler, kara bayraklı, sakallı, kafaları ve yüzleri kara bezlerle kapatılmış, elleri silahlı adamlar. Konvoylar halinde giden arabaların üstünde zafer naralarıyla bağırırken, etraflarına özellikle korku salmaya çalıştıkları belli. Sanki hortlamış ölüler, ölümü hakim kılmaya gelmişler. Yaşama-varoluşa karşı karanlığı, ölümü getirmeye çalışıyorlar. Görüntüler de hiç renk yok, insani bir davranış yok. İnsan aklının almakta zorlandığı, tüyleri diken diken eden manzaralar ard arda sıralanıyor. Toplu infazlar, sırf keyfi bir seçim üzerinden yoldan geçen arabaların taranarak kadınların, yaşlıların, çocukların öldürülmesi, çocukların ellerine verilen satırlarla kesilen başlar, ele geçirilen şehirlerde birçoğu tarafından tecavüze uğrayıp intihar eden kadın haberleri, Müslüman olmayan çocukları bile kıtırkıtır doğrayan erkekler... İslam adına hareket eden bu adamlar insanlığın sonunun geldiğini mi söylemek istiyorlar bize? Kıyamet öncesi gelmesi beklenen ecüc-mecücler biziz mi demek istiyorlar? İŞİD kendisini bir kıyamet alameti olarak gösterip, korku dünyası yaratmaya çalışıyor

Heja ZERYA

Demokratik konfederalizmin, ulus devletlerle ilişkisini birbirinin meşruiyetini kabul eden, barış içinde bir arada yaşamayı esas alan, ortak kabule dayalı kısa, orta ve uzun vadeli adalet ve özgürleşmeyi geliştirecek bir sistem olduğunu vurguluyor. Ortadoğu’daki tarihi-toplumsal haksızlıklardan kaynaklanan birçok savaşın, çatışmanın ve gerginliğin ortadan kaldırılması için bir çözüm imkanı olduğunu belirtiyor. Bunun için mücadele etmek insanca yaşam gerekçesidir.

Heja ZERYA

Eşitlik, adalet ve özgürlük arayışı, devletçi ve iktidarcı sistemin inşasından bugüne insanlığın ortak bir arayışı olarak devam ediyor. Bu arayış insana özgü olsa da, doğada ve evrende de böyle bir denge arayışının, tüm varlıklarla uyumlu yaşamın sürdürülebilirliğinin gözetildiğini söyleyebiliriz.

Piroz  NUDA

Bir olayı olguyu açıklayarak hakikatine ulaşmak ya da bir sorunu tanımlayıp çözüm perspektifini oluşturmak açısından öncelikle kavramsal ve kuramsal çerçevesi ele alınarak başlanılır.Kavramlar toplumun zihinsel gelişmesinin, hafızasının temel taşlarıdır. Bu taşlara sahip olmadan, hiçbir toplumsal faaliyet inşa edilemez. Bütün toplumsal gelişmeler ya da toplumsal inşaların fikirle, zihniyetle geliştiği bilinmektedir. Fikir ve fikri oluşturan tüm kuramlar birçok kavramla örülür, oluşur. Mitolojiden dine, ekonomiden politikaya kadar tüm kurumların oluşması ve yürümesi; dil, kavram ve bunlara dayalı düşünce gücüyle mümkündür.

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi

En genel anlamda toplumun kendi kendini organize etmesi ya da kendi kendini yönetmesi sanatı olarak tanımlanabilir. Siyasetin temel bağlamı toplumsal varlıktır. Siyaset, ne tek tek bireylerin kendi keyfi istem ve iradeleri doğrultusunda toplumu yönlendirmek ve başkalarını idare etmek amacıyla geliştirdikleri mücadele ve işbirliği arayışının, ne de devlet denen kurumlaşmanın bir ürünüdür. Siyaset toplumsal varlık olmanın kaçınılmaz özelliklerinden biridir.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan