Jineoloji

 ArmancSarya

Özgürlük sosyolojisini okuduğumuzda hepimizin aklında bir kavram kalmıştı; jineoloji. İlk defa böyle bir kelime ile karşılaşıyorduk ve Önderliğin tam olarak ne demek istediği konusunda net bir fikrimiz yoktu. Sorun bu kelimenin ne anlama geldiği değildi, jineoloji kadın bilimi demekti ancak nasıl olacaktı bu iş? Önderlik savunmasında bizlerle paylaşmıştı, peki bizler içeriğini nasıl dolduracaktık, pratikleşmesi nasıl olacaktı, sorun buradaydı. Büyük bir mücadele mirasına sahip olmanın verdiği tecrübe,birikim ve doğal olarak kendine güven ile başlandı jineoloji çalışmalarına. Jineolojinin teorik-kuramsal,kavramsal boyutu,örgütlendirilmesi üzerine birçok tartışma yürütüldü, birçok farklı görüş çıktı ortaya ve tabi ki birçok soru işareti de…

EYLEM AZAD

21.yy‘ın küreselleşen dünyasında iktidarın toplumun en ufak gözeneklerine kadar yayılmasındaki temel araçlarından birisi de bilimsel disiplinler olmuştur. Şüphesiz bilimsel disiplinlerin öz kaynağı ile bağlarının sağlam ve daimi tutması istenilir bir durumdur, fakat günümüz bilimsel disiplinleri pozitivizm dolgusuyla işlevi özden kopup kapitalist modernitenin inşa gücü haine dönüşmüştür.

Aristoteles’in felsefesinin temel dinamiklerinden olan “insan doğası gereği bilmek ister” tezi aslında evrenin anlam arayışına dair bir gerçeğin dile getirilişi gibidir.

Özgür Kadın Hareketi (PAJK) üyesi Zozan Koçgiri bizimle feminizm ve jineoloji hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Hazırlayan: Gulan Boan

Özgür kadın hareketi içinde yer alan bir kadın olarak jineolojiyi nasıl ele alıyorsunuz?

Z.K: Kürt kadınları olarak bir süredir yoğun bir biçimde jineoloji üzerine tartışıyoruz. Neden böylesi bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyulduğu Jineolojinin hangi ihtiyaçtan açığa çıktığı, nasıl kurumsallaşacağı, hangi yol ve yöntemleri izleyeceği, feminist ve kadın özgürlük mücadelesi yürüten kadınlarla nasıl buluşacağı ilk elden akla gelen sorular. Bu soruların cevapları henüz tüm yönleri kendisini bir ifadeye kavuşturmamış olsa da bu tartışmaların süreklileşmesi ve genişlemesi çok önemli.

Zozan SİMA

Jineoloji tartışmalarımızı sürdürürken en fazla karşılaştığımız soru “neden bir kadın bilimi?” sorusu oluyor. O kadar bilim dalı ve onun alt dalları varken, feminizmin oluşturduğu önemli bir külliyat varken bu jineoloji hangi derde deva olacak diye soruluyor birçok kişi ve çevre tarafından. Aslında bu soruyu tersten sorarak cevaplamak daha iyi olabilir. Binlerce dala ayrılmış olan bilim, en küçük zerreden en kozmik yapılara kadar inceleme konuları geniş olan bilim, neden kadını bilim konusu haline getirmemiştir. Üstelik hakkında bunca mitoloji, bunca dini tanım, bunca “bilimsel tespit” yapılmış, sanatta ifade bulmuş kadın konusu hala nasıl oluyor da Freud’un ölürken “kadın nedir?” diye sorduğu soruda takılı kalmış durumda. Üstelik kendisi de kadını tanımlama çabasında olmasına ve eril zihniyetin kadın tanımlarına en fazla katkı sunmuş biri olmasına rağmen.

Ekin SEVCAN

JİNEOLOJİ konusu yaklaşık dört yıl gibi bir zamandır Kürt kadını tarafından münazara edilmektedir. Kürt Ulusal Önderliği Abdullah Öcalan’ın ‘Özgürlük Sosyolojisi’ çalışmasıyla birlikte Kürt kadınlarının çok önemli bir kesiminin gündemine giren JİNEOLOJİ, Kadın özgürlük probleminin çözümüne dair bir kavramlaştırma olarak Kürt Ulusal Önderliği tarafından geliştirildi. JİNEOLOJİ’nin çıkış noktası, amacı ve kapsamına dair münazaralar hala sürmekle birlikte şimdiye kadar yapılan tüm değerlendirmelerin, aşağıda sıralayacağımız dört belirlemede somutlaştığını görüyoruz.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan