Jineoloji

Roza amed 

Kürt Özgür Kadın Hareketi bünyesinde Medya Savunma Alanlarında çalışmalarını yürüten Jineoloji Akademisi son süreçte yaşanan kadın ve çocuklar üzerinde gelişen şiddet ve cinayet olaylarıyla artmış olan toplumsal şiddettin nedenlerini ve bunu önlemenin yol ve yöntemlerini ve buna karşı geliştirmiş oldukları projeleri tartışıyor. Jineoloji Akademisi ile bu konuları konuştuk.

Toplumsal şiddeti neye bağlıyorsunuz? Toplumsal şiddet hangi etkenler üzerinden kendisini topluma yayıyor? Hangi toplumsal katmanlar üzerinden gelişiyor?

DilzarDîlok

Söylediklerinizden şüphe duyuluyorsa, tekrarlamak zorunda kalıyorsanız, yanlış anlaşıldığınızdan öte anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız, izah etmek ve giderek bu izahları söyleminizin karakterine işlemek mecburiyetinde olduğunuzu hissediyorsanız erkek egemenlikli bilimden bir kopuş yaşıyorsunuz demektir. Duygularınız düşüncelerinize karışıyorsa ve düşüncelerinize kanıt gösteremiyorsanız, çoğunda bir istisna sayılıyorsanız, sadece erkek egemenlikli bilimden kopmamış, aynı zamandajineolojik bir seyir içine dâhil olmuşsunuz demektir.

 Zozan SİMA

Kalıntıları Kürdistan ve Ortadoğu’da günümüze kadar devam eden, Avrupa’da ise cadı avlarının dehşeti nedeniyle büyük oranda silinen şifacılık, kadınların binlerce yıllık kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. JeanneAchterbergbunu “Kadınlar her zaman şifacı olmuşlardır. Dünyanın her yerindeki kültürel söylenceler, yaşam ve ölümün gizemlerini yalnızca kadınların bildiği, dolayısıyla yalnızca onların büyülü şifacılık sanatını uygulayabildikleri bir zamandan söz eder. Kriz ve felaketlerde(bazı öykülere göre), kutsal bilgeliğin koruyucusu kadınların bu saygın konumu kasten ve zorla ellerinden alındı. Başka yerlerde, başka dönemlerde, kadınların şifacılık mesleğini yasal olarak uygulama hakları değişen adet ve dinsel öğretilerle yavaş yavaş aşındı.” Sözleri ile ifade eder. Sağlık ve şifada kullanılan simgeler de bunu doğrular. Doğum yapan kadının yaşamın ve ölümün sahibi olduğu düşünüldüğünde ve bitkilerin bilgisine sahip olanın kadınlar olduğu dikkate alındığında buna çok fazla şaşmamak gerekir. Tıp tarihinde bu geleneğin yaşadığı dönüşümü Fatmagül Berktay “Tarihsel süreç antik kültürlerin hastalıkları sağaltıcı “bilge” kadınlarından ve “hekim” kraliçelerinden Ortaçağ’ın “cadı” avlarına ve baştan çıkarıcı “sarı kızlara” dönüştürüldüğünün tanığıdır” sözleri ile ifade eder.

Zozan SİMA

Hipokrat geleneği her ne kadar tıbbın hurafelerden arındırılması olarak ün yapsa da aslında 17.yy’ın Avrupa merkezli bilim anlayışının temsil ettiğine benzer biçimde kendisinden önceki tüm şifacılık, otacılık geleneklerini hurafe saymıştır. Şifacı ve otacıların büyük bölümünün kadın olması ve Atina toplumunda kadının konumu düşünüldüğünde bu geleneğin temsil ettiği eril karakter çok uzun yıllar boyunca kadınların ellerinden alınan bir bilimi geri alma çabalarına da sahne olmuştur. Bunun en güzel çarpıcı örneklerinden birini de Agnodice göstermiştir.

Toplumsal sorunların temelinde kadın-erkek ilişkilerindeki inşa edilmiş sorunsallığın yattığını biliyoruz. İlk ezen-ezilen, toplumsallık, sınıfsallık ve ulusallık statüsü hep bu temel üzerinde yükseldiğini, yani kadın köleliğinden sonra, ona dayanarak gelişmiştir. Çünkü kadına dönük kölelik ve sömürü biçimlenişleri tüm toplumsal kölelik ve sömürü biçimlerinin proto tipidir. Kadın köleleştikçe toplum köleleştirilmiştir. 

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan