Kadından

Dilzar DÎLOK

Birbirimize benziyoruz. Hepimizin farklılıklarına rağmen birbirimize benzer öyle çok yanı var ki. Tüm farklılık iddialarımıza rağmen ortak yanları keşfetmenin mutluluğunu hepimiz yaşıyoruz. Yüreğimizin ortak atışlarda olması bizlere güven veriyor. Kürdistan özgürlük mücadelesinde yer alan kadınlar olarak hepimiz farklı mecralarda ve farklı tonlarda kavgalarla bugüne geldik. Kavga ettik, kavga gördük, kavga duyduk ya da bildik. Ezcümle kavgaların içinden sıyırıp çıkardığımız kadar kendimiz olmanın yolunu az çok öğrendik.

Zozan Sima

Kürt kadınları ve Kürt kadın gerillalarının mücadele ve yaşamları bölgede ve uluslararası alanda giderek ilgi odağı haline gelirken bunun sanattaki yansımaları incelenmeye değer bir konu. Kürdistan özgürlük mücadelesi kırk yıllık direniş tarihinde ve güncel olarak da çok güçlü kahramanlık, savaş, trajedi ve devrimleri ve bunların hikayelerini barındırıyor.

Medya DOZ

Kadın kelimesinin yanında; mal, mülk, nesne, beden, ölüm, karanlık, korku gibi kelimeler çokça kullanılır. Ama nedense bu kadar kötü isimlendirmeye rağmen kadınla birlikte olmanın çelişkisi fazla yaşanmaz. Daha çok “nasıl oluyorsa olsun ama benim olsun” anlayışı hâkim. Çirkinleştirenin çirkinle yaşama mecburiyetinin çıkmazı, kör tuzağı gibi bir durum. Öyle ki kendini, kendi elleriyle yaratmayan kadın hiçbir zaman gerçek anlamda yaşıyor sayılmaz. Anlamak lazım ki hiçbir kadın sınıflı, devletli, erkek yaratımı bir sistemde gerçek kişiliğini yaşayamaz, enerjisini bağımsız bir şekilde akıtamaz ve hangi sınıftan olursa olsun, dünyalarda ayağına serilse mutlu olamaz. Zira gerçek mutluluk direkt özgürlükle bağlantılıdır. Bu anlamda varlığın kendini, kendi hakikatiyle tanımlaması, kutsallıkla yeniden buluşması, yaşamın anlam kazandığı özgürlük anı olarak görülebilir. Etrafı çepeçevre sarılmış kadın, gittiği her yerde bir duvarla yüzleştiğinden, ufuk ve arayış kelimeleriyle ancak erkeğin tekelindeki alanlarda tanışıyor ve bu onu hayatın gerçek anlamından fersah fersah uzaklaştırıyor. Kendine anlamdan bir dünya yaratamayan kadın inşa edilmiş anlamsızlıklara mahkûm oluyor.

Zilar Stêrk

Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü.

Domining Cumhuriyetini, 1930’dan 1961’e kadar faşist bir general olan Trujillo yönetti. Faşist bir diktatör olan Trujillo uzun süre iktidarda kalışını kilise, aristokratlar, entelektüel takımı ve basınla kurduğu gizli ittifaklara borçlu. Diktatörlüğünü ayakta tutmasının temel yöntemi ise şiddetin her türlüsünü kullanmak olmuş. Kendisine karşı çıkanı işkencelerden geçirmiş, ya diz çöktürüp kendisine yalvartmış ya da öldürüp ortadan kaldırmış. Bilindiği kadarıyla uyguladığı terör rejimi boyunca otuz binden fazla insanı idam ettirmiş. Hüküm sürdüğü terör rejimi boyunca kadın erkek demeden kendisine itiraz eden, kendisinin diktasını kabul etmeyen herkesi

Medya Doz

Mevcut dünya sınırlarında hiçbir ülkenin kutsal sayılabilecek, saygıya değer, sevilecek kadını yoktur, demek çok keskin bir yargı ama acımtırak bir doğru. Kutsallıktan boşalan bir çağın, yalan ile örülmüş bir tarihselliğin eşiğinde duran insanlık, bu günahla yaşayarak her gün kavruluyor. Kadını tutuşturmayı amaçlayan ateş artık bütün evreni, insan olmaya dair bütün anlamları yakıyor. Kadınlara eskileri hatırlayabilecekleri, tarihi gerçeği ile yaşayabilecekleri bir mekân bırakılmamıştır. Bütün ülkeler erkek aklın yaratımı olan haritalarla bölünüp parçalanınca, kadının tutunacağı bir mekândan da söz edilemez ve kadın açısından kendine ait bir zaman yaratmak istemek, en ölümcül savaşa girişmektir. Eril örgünün simgesi olan sisteme kılıç çekmektir. Kadın olmak en zor insan konumunda olmanın ifadesidir. Erkek gerçeğinin yaşadığı soruna her çapta bir değerlendirme ya da yorum bulabilirsiniz, ama kadın sorununa ancak evrensel çapta bir akıl ve duygu ile yaklaşılırsa doğruya yaklaşılmış olunur.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan