Kadından

Ferze Dersim

Herkes birkaç dakikalığına evini, anasını, evdeki kadını düşünsün. Ben mesela bizim evdeki kadınların baş döndürücü bir yoğunlukta olduklarını, bütün kadınların karınca misali hep koşuşturduklarını hatırlarım. Yemek yapar, temizlik yapar, çocuk doğurur, çocuğa bakar, altını temizler, erkekle uğraşır, erkek-kocanın her konuda doyumsuz iştahına cevap olmaya çalışırdı.

Hevi Umut

Kapitalizm ulusları geliştirmemiş aksine, ulusların gelişimi önünde engel olmuştur. Ulus tanımını son birkaç yüzyıllık zaman dilimi içerisine ele almaya çalışmak ve burada kadını aramak bizi yanılgılara götürür.

Jinda Asmen

Bir insan için toplumsallaşmak yaşam suyudur. Toplumsallaşmak ahlak, politika, estetik anlayışı ile kendisini yaşamsal kılar ve insanlık kültürü içerisinde kendi öz kültürünü var eder. İnsanlığın doğuşuyla birlikte anlama, tanıma, alıp verme, paylaşım, birbirine destek, zihniyet bütünlüğü, duygu akışı gibi yaklaşımlarla gelişen kültür hiç bir baskı, egemen olma, sömürü yaklaşımları geliştirmeden yaşamsallaşan demokratik kültür anlayışını taşır. Zaman içerisinde egemen (ulus-devlet) sistemlerin gelişmesiyle birlikte devlet eliyle demokratik kültür, asimilasyon ve soykırımlara uğratılmıştır. Bununla birlikte toplumsallaşmayı parçalayarak topluma karşı bireyci kültür yaklaşımı geliştirilmek istenmiştir.

Tekoşin Ozan

Lice’de karakol protestosunda yaşanan olayları ve Gever’de halkın dağlardaki karakollara karşı kararlılıkla yürümesini TV’den izlerken bu varoluşsal direnişin sadece güncel gelişmelerle bağlantılı olamayacağını düşündüm. Toplumsal bilinçaltında çok fazla yaşanmışlık var.  Eminim her Kürdistanlı kendine karakolların zihninde nasıl yer ettiğini sorarsa acı, korku, isyan duygularıyla karşı karşıya kalacaktır.

Asmin Edessa

Demokratik bir ulusun üyesi olmak ne hayal ne de ütopyadır. Beş-bin yıllık erkek egemenlikli zihniyetin ürünü olan ulus devletlerin toplumlara, halklara vereceği ve kendisinin sürdürebileceği zemini kalmamıştır. 21.yy’ın sonlarına kadar yaşanan toplumsal sorunlara çözüm üretememiştir ve üretememektedir. Yaşanan kaos felaket ve bunalımların asıl kaynağı kendisidir. Çünkü asırların toplumsal mirası olan insanlık değerlerini birer birer tüketmiştir. Ulus- devlet toplumsal sorunların ana kaynağıdır. Ulus- devlet iktidarını koruyabilmek için her şeyi kendisine mubah görür. Salt iktidar elitinin çıkarlarını sağlayarak hüküm sürer. Ulus-devlet zihniyetinin o coğrafyada yaşayan tüm halkların farklılıklarını yok sayarak varlığını hiçleştirir. Ülkede katmanlar oluşturarak toplumsal ayrışmaya neden olur. Egemen ulus; millet, sınıf, cins, din, dil, ırk, zihniyeti yaratılarak efendi ve köleler var eder.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan