Kadından

Esra Bilge

Toplum, ilk biraraya gelişten bu yana evrilerek değişikliklere uğramıştır. Bu evrilme,modernitenin çokça söylediği gibi hep gelişmeye doğru yol almamıştır. Toplum, tarihin her ayrımında farklılaşmış, farklılaştıkça da zaman zaman özgürlükten yoksunluğa uğramış, zaman zaman ise direnişlerin etkisi ile özgürlük eğilimi güçlenmiştir.

Zilan Tolhıldan

21. yüzyılın kadınların yüzyılı olacağına dair umutlarım yapılan Ortadoğu kadın konferansıyla daha bir güçlendi. Gerek içinde yaşadığımız dünya gerekse Ortadoğu’ya barışı, demokrasiyi ve özgürlüğü getirecek olanın, kadın olduğu ve onun demokratik mücadelesinden geçtiğini, Amed’de yapılan Ortadoğu kadın konferansı gözler önüne serdi. Sara (Sakine Cansız) gibi arkadaşların direniş mekanı olan Amd’de böylesi bir konferansın yapılması ve onlar için kararla gidilmesi bizim için tarihi bir anlam taşımaktadır.

Tekoşin Ozan

Amed’de Ortadoğu’nun 26 ülkesinden kadınların katılımıyla gerçekleşen kadın konferansı mücadele eden örgütlü Kürt kadınlarının öncülüğünde bir ilki gerçekleştirdi. Özgürlük mücadelemizin açtığı zemin ve bu toprakların mayasında olan tanrıça kültüründen güç alan kadınlar, bölgenin toplumsal siyasal, sosyal sorunlarına çözüm getirmenin tartışmalarını yürüttü. Yüreği büyük kadınların düşünceleri, adımları ve yürüyüşleri de büyüyor. Amed direnen bölge kadınlarının kalbi olmuş, atıyor.

Esra Bilge

Uygarlık tarihi diye önümüze sunulan tarih, kadının kaybediliş tarihi olarak yazıldığı çok belirgin bir gerçek. Ama tabi bu kaybediş sadece kadının hanesine yazılmadı. Kadınla birlikte tüm toplumsal alanlara da yansıyan bir kaybediş oldu. Bu gerçekten hareketle yeni sosyal bilimlerin “Tüm eşitsizliklerin, köleliklerin, faşizmin ve militarizmin kaynağında kadına uygulanan kölelik vardır” değerlendirmesi anlamını bulmuş oluyor. İlk köle olarak tanımlanan kadın, tam bir model olarak ele alınmış ve kölelik versiyonları geliştirilmiştir. Bu nedenle de içinde toplumun kurumlaşmalarının biçimleri ve işlevleri iktidarı yaygınlaştırmak için kurgulanmış, ilişki biçimlerinin içi de iktidarla doldurulmuş. Dolayısıyla topluma uygulanan köleliğin, kadın köleliği ile çok köklü bağı vardır. Böylece iktidar öyle bir sarmal oluşturmuştur ki her gün iktidar üretir hale getirilmiştir.

Gerilla Kaleminden

Toplumun günümüzde yaşadığı hiçbir sorun kadın sorunundan bağımsız ele alınamaz. Az da olsa bir tarihsel yorum gücü ile bakarsak, yaşanan devlet ve iktidar sorunlarına bakıldığında kadının köleliği ile aynı kökene sahip olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla toplumsal sorunlar kadının özgürlük sorunu çözülmeden çözümlenemeyeceği de ortaya çıkmış olur. İktidar, devlet, yönetim, soykırım, asimilasyon, militarizm, ekonomi, ekoloji sorunlarına çözüm aranmak isteniyorsa eğer, toplumsal cinsiyetin aşılması bir destur gibi görülmek durumundadır.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan