Röportaj

Zeynep Kınacı Akademisi Öğrencilerinden 4 Nisan, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın doğum günü vesilesiyle aldığımız kısa röportajları sizinle paylaşıyoruz

Rojda fırat:

Önderliğin doğuşu, birçok doğuşla bağlantılıdır. Biz 4 Nisanı sadece Önderliğin doğuşu olarak ele almıyor, aynı zamanda Kürt halkının, kadının doğuşu olarak ele alıyoruz.  Önder APO doğuşunu üç doğuş şeklinde tanımlamaktadır. Birinci doğuş, Önder APO’nun aileye karşı çıkışı, direnişi, köy içerisindeki çocuklarla mücadelesi, çocukları kazanma tarzı, aşirete karşı olan duruşu özellikle de Hasan Bindal arkadaşıyla arasındaki ilişkiyi aileye dayatması olarak ifade edebiliriz. Kısacası var olan sisteme karşı bir duruş, var olan sistemi ret ve kendi toplumsallığını oluşturma olarak tanımlamaktadır birinci doğuşu. İkinci doğuşu ise Ankara sürecinden başlatıyor. İkinci doğuş sürecini ise üniversite yılları ve ilk grup aşaması olarak tanımlıyor, bu süreç partilileşme sürecini de kapsamaktadır. Yani ikinci doğuş; dayatmalara, ahlaksızlığa, parçalanmaya, kendini unutmaya karşılık Kürt halkının örgütlenmeye başlandığı süreci kapsamaktadır. Önder APO, doğuş aşamalarını hep bizim için çözümledi var olan koşulları ve buna karşılık verilmesi gereken mücadeleyi hep bize anlatmaya çalıştı. Ancak biz tam olarak anlamadığımız için zamanında cevap olmada da yetersizlikler yaşadık. Önder APO üçüncü doğuş sürecini, İmralı sürecinden bu yana başlattı. Üçüncü doğuşla yeni bir paradigma sürecini başlattı. Bu paradigma da Demokratik Ekolojik Cinsiyet Özgürlükçü  Paradigmaydı. Kısacası, 4 Nisanla birlikte kendi hakikatimizi, gerçeğimizi bulduk.

Azime Afrin:

4 Nisan gününü başta Önder APO’ya  halkımıza ve tüm insanlığa kutluyorum. Bu 4 Nisan’da özgürlüğe  her zamankinden daha yakınız. Biz Önder APO’nun doğuşunu kendi doğuşumuz olarak görüyoruz. Önderliğimizin doğuşunu sadece tarihi bir gün olarak ele almak yeterli olmayacaktır. Önderliğimizin doğuşu, miladi bir doğuştur ve özgürlüğü için direnen bir halkın doğuşudur aynı zamanda. Özgürlük felsefesinin doğuşudur. Önderliğimizin doğuşu her şeyden farklı, ayrı bir doğuştur. Bize düşen Önder APO’nun özgürlük felsefesini en iyi şekilde anlamak ve bunu pratikleştirmektir. Çünkü Önder APO’nun da tanımlamış olduğu gibi her doğuşun kendi dönemine göre önemli çıkışları, nedenleri ve sonuçları olmuştur. Bizim de bu temelde kendimizi tahlil etmemiz gerekiyor. Biz kendi doğuşumuzu nasıl ele alıyoruz? Halkımız karşısındaki görevlerimize ne kadar yükleniyoruz? Her zamankinden daha çok Önderliğimizin özgürlük mücadelesini yükseltmeliyiz.

Nujin Derik:

Mart ayı ile birlikte doğanın güzelliğinin zirveye ulaştığı, toprağın bereketinin yavaş yavaş kendisini gösteremeye başladığı Nisan ayında doğa süslü bir gelin oluyor. Önderliğimizin doğuşu da Kürt halkının yeniden doğuşunun, yeniden filizlenmesinin vesilesi olmuştur. Önderliğimizin doğuşu ile var oluşumuz yeni bir anlam kazandı. Önderliğimiz bize direnme ve mücadele etme cesareti verdi. Her insanın ayrı bir doğuş tarihi vardır. Ancak biz Kürtlerin bir de toplu bir doğuş tarihi var, o da Önderimizin doğuş tarihidir. Biz bu tarihi günü tüm zamanlardan daha bir anlamlı ve coşkuyla karşılıyoruz. Son olarak bu 4 Nisan’da Önderliğimizin özgürlüğünün sağlanacağı coşkusu ve heyecanıyla tüm halkımızın Amara’da olacağına inanıyorum. Hep bir ağızdan Önderliğimizin özgürlüğünü haykıracağız.

Kurde Tavya

 

4 Nisan demek, insanlık hakikatinin tekrardan doğması demektir. Çünkü insanlık hakikati  5 bin yıllık erkek egemenlikli zihniyet tarafından darbe yemiştir. Ancak Önder APO yaratmış olduğu özgürlük felsefesiyle tekrardan insanlığın, toplumun özünü diriltmiş, canlandırmıştır. Önderlik gerçeği insanlığın yeni yaşam gerçeği olmuştur. Ayı zamanda Önder APO bu yaşam gerçeğini kadın özünde çözümledi ve ortaya koydu. Kadın toplumun özüdür. Kadının özünü bulması toplumun da özünü bulması anlamına geliyor. Yani 4 Nisan nasıl Kürt toplumunun doğuşu ise özgürleşen kadınının doğuşudur da. Bugün hepimizin doğum günüdür. 4 Nisan özgürlüğün doğuşudur diyorum.  Önümüzdeki 4 Nisanları Önder APO ile birlikte kutlama umuduyla tekrardan tüm insanlığa  Önder APO’nun doğum gününü kutluyorum. 

NîrvanaColemerg

Ezilen halkların çığlıkları dünyanın hangi tarafında yankılanırsa yankılansın aynı sesi taşır. Hiçbir halk Kürt halkı kadar çığlık atmamış ve sesi yankılanmamıştır. Özgürlük Hareketimizin tarihi büyük direnişlerin, kahramanlıkların tarihidir. Biz de kahramanlık haftası nedeni ile bu kahramanlığı ve direnişi PKK Merkez Komite Üyesi DilzarDîlok’a sorduk. 

Mart ayı kahramanlık ayı olarak değerlendirilir. Hareket olarak 21-28 Mart’ı kapsayan tarih, kahramanlık haftası olarak kutlanır ve bu ayda şehit düşen yoldaşlar anılır. Kahramanlık haftasının anlamı için neler söyleyebilirsiniz?


DİCLE ARYA/

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü sizin için neyi ifade ediyor. 
EKİN ERZİNCAN: Başta Önder APO’nun ve bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyorum. Bilindiği gibi, 8 Mart New York’ta insani hakları için mücadele veren ve yaşamını kaybeden kadınların anısına kutlanmaktadır.  Başlattıkları bir grevle kendi taleplerini öne süren bu kadınlar, erkek egemen zihniyetin 1857’de, 129 kadını canlı canlı yakması sonucu kadın direniş günü olarak ilan edildi. Bir taraftan bu olay belli bir hüzün yaratsa da günümüzde binlerce kadın sokağa dökülerek, aynı duygularla, düşüncelerle, kendi aralarında hiçbir fark gözetmeksizin, tek bir ruhla bu egemen sistemi lanetlemekte, bu mirası sahiplenerek mücadeleye devam etmektedirler. Kadınlar kendi tarihlerinden bunu öğrenmişlerdir, hiçbir kazanım bir örgütlülük yaratmadan, bir bilinç kazanmadan, mücadele ve bedel vermeden elde edilemez.  Bu temelde, 8 Mart bizim için bir semboldür.Egemen sisteme karşı mücadele, birliğin yani örgütlülüğün, kendi haklarını savunmanın, direnişin sembolüdür.Aslında, bugün bir sembol olmaktan da çıkarılmıştır çünkü dünyanın her bir yerinde kadınlar, bu mirası sahiplenerek mücadeleye devam etmektedirler. Bu nedenle, 8 Mart sadece bir gün içerisine sığdırılmamalı her günümüz, egemen sisteme karşı mücadelenin, varoluşumuzu korumanın,  haklarımızı elde etmenin ve sesimizi yükseltmenin günü olmalıdır.

Dicle ARYA

“40 yılı bulan özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşması ve özgürlükle taçlanması için her türlü bedeli ödemeye hazırız”

Kürdistan Özgür Kadın Partisi (PAJK) Koordinasyon üyesi Kavenda Herekol, Newroz bayramının Kürt halkı ve Ortadoğu halkları açısından taşıdığı anlamı, Newroz geleneğinin sürdürücüleri olan Newroz şehitlerini ve 2014 Newroz’unun nasıl bir anlam taşıdığını değerlendirdi. Kavenda Herekol “Kürt halkı, bugün Newroz’u en doğru anlamıyla, tarihsel değerleriyle karşılama iddiası içerisinde. Newroz da tarihin birçok değerleri gibi erkek egemen sistem tarafından çarpıtılmaya, tersyüz edilmeye ve gerçek anlamından boşaltılmaya çalışıldı. Fakat Newroz geleneğinin asıl temsilcileri olan halklar tarafından hep bir bayram havasında kutlandı, kutlanıyor” diyerek, Newroz’un Kürt halkı tarafından nasıl karşılandığına dikkat çekti. Herekol 2014 Newroz’un tarihi bir anlam taşıdığını ifade ederek, Önder Apo’nun Amed Newroz’una sunacağı mesajın Kürt halkı tarafından güçlü sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

1-   LEYLA AGİRİ: Devletçi-iktidarcı sistem ilk ortaya çıkışıyla birlikte geliştirdiği toplum kırım politikasıyla toplumsal alanda köklü sorunlara kaynaklık etmiştir. Toplumu toplum yapan tüm değerlere ve güçlere bu yönlü bir yönelim, politika içinde olan iktidar ve sermaye tekelleri toplumu toplum olmaktan, dolayısıyla insanı insan olmaktan çıkarmayı esas almaktadır. Önder Apo, Kapitalist Moderniteyi“İnsanlıktan Düşme” olarak ele almış, bu temelde günümüz toplumunu ve insanını tanımlamıştır. Kapitalist Modernitenin en temel araçları olan cinsiyetçilik, dincilik, milliyetçilik ve bilimcilikle toplum kırımı bugün en üst seviyede gerçekleştirilmektedir.

KJB

Demokratik Konfederalizm Önderi Abdullah Öcalan’ın yeni bir örgütlenme modeli olarak kadının gündemine koyduğu Yekitiya Jinen Azad ( YJA-Özgür Kadın Birlikleri) örgütlenmesi gerçekleşen 1. KJB kadın özgürlük kurultayında ortaya çıkan sonuçlar temelinde oluşturuldu...

YJA

YJA (Yekitiya Jina Azad) 20-24 Haziran tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında 100 delegenin katılımıyla 2. Konferansını gerçekleştirdi. ‘Azadiya Reber APO Azadiya Jine ye’ şiarı altında gerçekleşen Konferans, Kürdistan’da silahlara karşı taş...

YJA-Star

Kürdistan kadın özgürlük hareketinin meşru savunma gücü olarak tanımlanan YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star), kadının meşru savunma temelinde örgütlenmiş ve teknik olarak donanmış askeri bir yapılanma. Kürdistan meşru savunma gücü olan Halk Savunma Güçleri...

© 2019 PAJK Partiya Azadiya Jin a Kurdistan